Yksilöi

Kiertävän kuormankantajan tunniste GRAI

GRAI-tunnistetta (Global Returnable Asset Identifier) ​​käytetään yksilöimään uudelleenkäytettäviä kuormankantajia ja palautusjärjestelmien pakkauksia. GRAI:lla voidaan tunnistaa kiertävät kuormankantajat tyypin mukaan ja tarvittaessa myös yksittäin esimerkiksi lajittelu- ja seurantatarpeita varten. 

Jakeluprosessissa kiertäviä kuormankantajia käytetään tuotteiden pakkaamiseen, suojaamiseen ja kuljettamiseen. Ne voivat olla esimerkiksi rullakoita, lavoja, oluttynnyreitä, kaasupulloja, muovisia alustoja tai laatikoita. Yritys voi itse omistaa kiertävät kuormankantajat tai vuokrata ne järjestelmän kautta, jossa yritykset yhdessä omistavat ne.

GRAI voidaan koodata viivakoodille tai EPC/RFID-tunnisteelle.

 

Mitkä ovat GRAI-tunnisteen hyödyt?

GRAI:n avulla voidaan seurata tarkasti uudelleenkäytettävän kuormankantajan liikkeitä tilaustoimitusketjussa. Viivakoodin tai EPC/RFID-tunnisteen GRAI voidaan lukea automaattisesti tallentamaan kuormankantajan liikkeet, kun sitä käytetään tavaran kuljettamiseen tai kun se palautetaan tyhjänä. Liittämällä koodiin sarjanumeron voidaan GRAI-tunnistetta käyttää myös säännöllisten huoltojen seurannassa. 

GRAI parantaa myös toimitusketjun näkyvyyttä. Kun yritys tietää, mitä kuormankantajat sisältävät, saavat he kuormankantajia seuraamalla tietoa myös niiden sisältämien tuotteiden liikkeestä.

 

GRAI-koodin muodostaminen

GRAI-tunnisteita varten sinulla tulee olla GS1-yritystunniste.

GRAI-tunniste on enintään 29 merkkiä pitkä.

 

GRAI:N rakenne

 

Esimerkki:

(8003) 0 64YYYYY PPPPP T X1...X16

8003 = sovellustunnus
0 = pakollinen täytenolla
64YYYYY = yrityksen GS1-yritystunniste (6–11 numeroa)
PPPPP = pakkaustyyppi (kuljetusapuvälineen tyyppi, 1–5 numeroa riippuen GS1-yritystunnisteen pituudesta, pakollinen tieto)
T = tarkistusnumero
X1...X16 = sarjanumero (vapaaehtoinen tieto)

Global Returnable Asset Identifier

Löydät tarkempaa tietoa GRAI-tunnisteesta GS1 Globalin verkkosivuilta.